Historia

Den 22 februari 1985 samlades 33 personer hemmahörande i Gysinge. Detta var det inledande arbetet för att skapa föreningen Gysinge Gille. Till ordförande valdes Hugo Eriksson.

Medlemsavgiften för föreningen fastställdes till 35 kronor. Gysinge Gillets huvuduppgift var och är att ta tillvara Gysinges allmänna och enskilda intressen. Samma år startade den första marknaden i Gysinge med bl a Trollkonstnären "Rollfino", Jejja Sundström, Lars-Åke Persson (Lalle) och Bertil Boo.

Antalet knallar har under de senaste åren varit mellan 100-120 st.